+ 0
+ 0

 

Reč urednika, Dragana Milovanovića

Poštovane kolege,

Radnička Reč pokreće seriju intervjua sa istaknutim članovima našeg sindikata. Želja nam je da se naše članstvo upozna sa ljudima koji u svom svakodnevnom radu šire sindikalnu reč i bore se za prava zaposlenih. I, kako to uvek biva najbolje je krenuti sa mladima. Zato je naš prvi gost jedna mlada sindikalka – predsednica ASNS Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Ivana Stojiljković.

INTERVJU SA:

Ivana Stojiljković glavni poverenik u ASNS - Republički Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (februar 2015. godine)

Momo Braunović, predsednik ASNS - Grupacije Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Republike Srbije (maj 2015. godine)

PUT KOJIM SE RETKO IDE - Aleksandar Patrić

Intervju Braunović Momo predsednik ASNS - Grupacije sindikata UIKS RS povodom godišnjice 18.05.2015.god. - 18.05.2016.god.