+ 0
+ 0

Polazeći od činjenice da 14. maja 2014. godine stupa na snagu Odluka Ustavnog suda Srbije, a zabrinuti za 56.000 radnika u preduzećima u restrukturiranju, Asocijacija slobodnih i nezavisnih sindikata smatra da se sudbina tih radnika mora rešavati dijalogom Vlade Srbije i sindikata.

U tom smislu, Predsedništvo Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata predlaže mandataru za sastav nove vlade gospodinu Aleksandru Vučiću hitan sastanak na kojem bi se razgovaralo i donele odluke o najbezbolnijem načinu sprovođenja Odluke Ustavnog suda.