+ 0
+ 0

U Upravi za izvršenje krivičnih sankcija u okviru Ministarstva pravde Republike Srbije danas, 26. maja 2015. godine održan je sastanak predsednice ASNS Ranke Savić i delegacije ASNS - Grupacije sindikata Uprave za izvršenje krivičnih sankcija sa direktorom Uprave dr Milanom Stevovićem.

Na sastanku su predstavljeni program i način rada ASNS - Grupacije sindikata Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, pravci delovanja, planirane aktivnosti i predloženi modaliteti institucionalne saradnje u cilju unapređenja rada i položaja zaposlenih.

 

Direktor dr Stevović je upoznao prisutne sa radom Uprave u iznalaženju optimalnih rešenja oko sistematizacije i racionalizacije radnih mesta i donošenja svih važnih akata neophodnih za unapređenje rada celokupnog sistema Uprave u okviru Ministarstva pravde.

Dogovorena je saradnja sa ASNS - Grupacijom sindikata Uprave za izvršenje krivičnih sankcija i učestvovanje predstavnika u radu Komisija na nivou Uprave, u organizaciji radničko-sportskih igara i drugih aktivnosti koje se sprovode i koje će se sprovoditi u okviru Uprave.

Sastanku su ispred ASNS - Grupacija sindikata Uprave za izvršenje krivičnih sankcija prisustvovali: predsednik Grupacije Momo Braunović i članovi Odbora Đorđe Vidović, Saša Vidosavljević i Nedžad Alihodžić.