+ 0
+ 0

Predsedništvo ASNS Granskog sindikata poljoprivrede, duvanske industrije, vodoprivrede, trgovine, prehrane i usluge smeštaja uvojilo je Plan rada za 2015. godinu koji obuhvata analizu rada sindikalnih organizacija koje su članice tog granskog sindikata.

 

Usvojena je i Strategija za osnivanje novih sindikata, a doneta je i odluka o organizovanju aktivnosti pod nazivom „ASNS porodični dan“ sa ciljem druženja članica granskog sindikata.