+ 0
+ 0

Prilikom posete JP za pozemnu eksploataciju uglja "Resavica" (JP PEU Resavica), predsednica Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata (ASNS) Ranka Savić i glavni menadžer ASNS Dragan Milovanović razgovarali su sa v.d. generalnog direktora Stevanom Dželatovićem. Savić i Milovanović su prvog čoveka kompanije upozanli sa delovanjem ASNS u rudnicima uglja sa podzemnom eksploatacijom koji su u sastavu JP PEU Resavica, a razgovaralo se i o problemima rudara.

 

Sastanku su prisustvovali i predstavnici ASNS iz rudnika mrkog uglja Soko i RGP Aleksinac.

 

Pogledajte izjavu predsednice ASNS Ranke Savić za TV Resava Despotovac