+ 0
+ 0

Glavni menadžer Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata Dragan Milovanović učestvovao je na predstavljanju „Programa i mera aktivne politike zapošljavanja za 2015. godinu“.

Prezentaciju ovog programa 27. aprila 2015. godine organizovali Privredna komora Beograda i Nacionalna služba za zapošljavanje u cilju informisanja poslodavaca o mogućnostima  subvencionisanja zapošljavanja, profesionalnog napredovanja, obavljanja stručne prakse kao i ostalih poziva/konkursa.

Predstavljeni su sledeći javni pozivi/konkursi:

Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za otvaranje novih radnih mesta;

Javni poziv za učešće u finansiranju programa obuke na zahtev poslodavca;

Javni poziv za realizaciju programa sticanja praktičnih znanja;

Javni poziv za realizaciju programa Stručna praksa u cilju sticanja posebnih praktičnih znanja i veština;

Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih korisnika novčane socijalne pomoći i

Javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencije za samozapošljavanje.