+ 0
+ 0

Predsednik ASNS Granskog sindikata saobraćaja i komunalnih delatnosti Simo Blagojević posetio je u petak, 3. aprila 2015. godine JPKP „Lazarevac“. Blagojević je održao sastanak sa Odborom poverenika ASNS a zatim je sa generalnim direktorom Milisavom Krstovićem razgovarao o trenutnom stanju u JPKP „Lazarevac“.

 

Sastanku su prisustvovali glavni poverenik i sekretar ASNS tog opštinskog preduzeća Živomir Gajić i Vesna Arsenijević.

Istaknuto je da je saradnja poslovodstva i sindikata izuzetno dobra, što potvrđuje i zaključenje novog kolektivnog ugovora koji je, po oceni sindikata, znatno bolji u odnosu na postojeći Zakon o radu i pruža veća prava zaposlenima.

Uspešna saradnja poslovodstva i sindikata će se nastaviti i u budućem periodu na obostrano zadovoljstvo, pre svega, zaposlenih u JPKP „Lazarevac“.